Pagan Relic

NL Pagan Relic is gemaakt voor de duo-tentoonstelling  Devo(lu)tion samen met Marcos Kueh bij Brutus in Rotterdam. Deze expositie reflecteert op religie en mens-natuur verhouding tussen verschillende culturen en samenlevingen.

Glas in lood komt voort uit het Christendom en wordt gebruikt voor het verbeelden van het heilige licht. Dit werk toont mijn visie op een nieuw heilig licht. De handen van Maria worden verteerd door bomen, planten en mycelium. In een ander onderdeel wordt de aureool overgroeid door korstmossen en amoeben. Een stuk stof van haar cape wordt overstroomd door water en Maria’s voeten worden geworteld verbeeld. Terwijl het verlangen naar een god of een religie afneemt, is er een zoektocht naar het goddelijke in alles wat groeit, leeft en bestaat om ons heen.

De afgebeelde groepen organismen spelen allemaal een onmisbare rol binnen de natuur en deze worden doormiddel van dit werk verheven tot heiligdom. Ik geloof dat we als mens moeten beseffen dat we onderdeel zijn van de natuur en daar ons handelen op afstemmen.

2024, 150cm x 250cm
Glassmelttechniek, glas in lood, en gecorrodeerd staal.

ENG Pagan Relic is made for the duo exhibition Devo(lu)tion together with Marcos Kueh at Brutus in Rotterdam. This exhibition reflects on religion and human-nature relationship between different cultures and societies.
Stained glass originates from Christianity and is used to represent the holy light. This work shows my vision of a new holy light. Mary’s hands are being digested by trees, plants and mycelium. In another part, the halo is overgrown by lichens and amoebas. A piece of fabric from her cape is flooded by water and Mary’s feet are depicted rooted. While the longing for a god or a religion decreases, there is a search for the divine in all that grows, lives and exist around us.
The groups of organisms depicted all play an indispensable role within natural ecosystems and these are elevated to sanctuary through this work. I believe that as humans, we should realise that we are part of nature and adapt our actions accordingly.

2024, 150cm x 250cm
Glass melting technique, stained glass, and corroded steel.

NL Pagan Relic was onderdeel van de duo-expositie Devo(lu)tion samen met Marcos Kueh. Hieronder zie je de andere werken die daar getoond werden.

Zie de website van Brutus voor een tekst over de expositie geschreven door Marcos.

ENG Pagan Relic was part of the duo exhibition Devo(lu)tion together with Marcos Kueh. Below you can see the other works shown there.

See the Brutus website for a text about the exhibition written by Marcos.