Schemer (Dusk)

NL De paar uren tussen dag en nacht waarin de wereld zich klaarmaakt te gaan rusten. De lucht gaat over van magenta naar diepblauw. Het einde van de dag, van de reuring, het wordt stil. Het enige wat we horen is het omvallen van een oude boom door het laatste zuchtje wind. Daarna een dode stilte. Langzaam maar zeker groeit er iets op de omgevallen boom, op de schors en in hun diepe wortels. Kleine schub-achtige structuren met een immense kracht. Op communistische wijze verdelen de elfenbankjes de energie. Dat wat niet meer was, wordt weer levensenergie voor de ander. Zodat de dag weer opnieuw mag beginnen.

2023, 72x 74cm.
Glassmelttechniek, glas in lood, en gecorrodeerd staal.

ENGĀ The few hours between day and night when the world prepares to rest. The sky turns from magenta to deep blue. The end of the day, the end of the hustle, it becomes silent. All we hear is the falling of an old tree by the last breath of wind. Followed by a dead silence. Slowly but surely, something grows on the fallen tree, on its bark and in their deep roots. Small scale-like structures with immense power. In an equal way, the turkeytail fungi distribute all the energy. The organic material that has decended into death becomes life energy again for the others. So that the day may begin again.

2023, 72x 74cm.
Glass melting technique, stained glass, and corroded steel.