Symbiose (Symbiosis)

NL Symbiose is een site-specific werk dat onderdeel is van de gelijknamige installatie gebaseerd op de natuur die zich heeft aangepast aan de door de mens gemaakte structuren in de stad. Hoe op de muren, in de steegjes en op de stoeptegels de natuur floreert zonder dat we het doorhebben. Een perfect voorbeeld hiervan is een korstmos, die je overal kunt vinden op de buitenmuren van de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Voor de expositie Nectar, Art en Urban Nature werd ik gevraagd een kunstwerk te maken rond het thema natuur in de stad. Ik heb veel onderzoek gedaan in en rondom de Sint-Joriskerk en gekeken wat ik voor natuur ik kon vinden die misschien niet meteen opvalt maar wel degelijk aanwezig is.

2022, 80cm x 74cm
Glassmelttechniek, glas in lood, en gecorrodeerd staal.

ENGĀ ‘Symbiosis’ is a site-specific work that is part of an installation based on nature that has adapted to man-made structures in the city. The installation is also called How on the walls, in the alleys and on the curbstones nature flourishes without us realizing it. A perfect example of this is a lichen, which you can find everywhere on the exterior walls of the Sint Joris Church in Amersfoort. For the exhibition Nectar, Art and Urban Nature, I was asked to create an artwork based on the theme of nature in the city. I did a lot of research in and around the Sint-Joriskerk and looked around to see what nature I could find that might not be immediately noticeable but is definitely present.

2022, 80cm x 74cm
Glass melting technique, stained glass, and corroded steel.

NL Symbiose is een werk dat onderdeel is van de gelijknamige site-specific installatie gemaakt voor de expositie Nectar, Art en Urban Nature in de Sint Joriskerk te Amersfoort georganiseerd door Galerie de Ploegh.

ENGĀ Symbiosis is a work that is part of the site-specific installation with the same name made for the exhibition Nectar, Art and Urban Nature in the Sint Joriskerk in Amersfoort organized by Galerie de Ploegh.