Diepte

NL Natuurlijke patronen dienen als inspiratiebronnen voor het werk Diepte.  Bijvoorbeeld patronen zoals de silhouetten van takken die worden verlicht door de zon, cirkels die ontstaan wanneer druppels in een meer vallen, de kraters op de maan, schimmelgroei en de patronen die de golven van de zee achterlaten. In dit kunstwerk wordt de suggestie van vloeibaarheid en stroming nagestreefd zonder direct water weer te geven. Het blauwe patroon symboliseert de zoektocht naar een vorm van oneindigheid. Emmy kijkt diens hele leven al naar alle patronen om zich heen en die probeert patronen te creëren die, voor het oog, oneindig door lijken te gaan.

ENG Natural patterns serve as sources of inspiration for the work Diepte (Depth). For example, patterns such as the silhouettes of branches illuminated by the sun, the circles that are created when drops fall into a lake, the craters on the moon, fungal growth and the patterns left behind by the waves of the sea. This artwork seeks to suggest fluidity and flow without directly representing water. The blue pattern symbolizes the search for a form of infinity. Emmy tries to create patterns that, to the eye, seem to go on and on without an end or beginning.

NL Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met componist en sound designer Joost Diederen en videograaf Kees Willems. De twee glas-in-lood kunstwerken die te zien zijn in de video zijn genaamd Diepte en Einde Loos. Bekijk de video op een computer, met een koptelefoon of headset voor de volledige ervaring.

ENG This video was created in collaboration with composer and sound designer Joost Diederen and videographer Kees Willems. The two stained glass artworks featured in the video are named Diepte (Depth) and Einde Loos (Infinit). Watch the video on a computer, with headphones or headset for the full experience.