Stil (Still)

NL Alhoewel we als mensen soms schijnen te denken dat we boven de natuur staan, laat de natuur ons op allerlei manieren merken dat ze de baas is; soms subtiel, met verbazingwekkend kleurrijke zwammen en schimmels, soms provocerend, met orkanen en overstromingen. Stil is gebaseerd op de grootse krachten van de natuur, op de patronen en bewegingen die gewoon voort blijven bestaan als de mens er al lang niet meer is. Maar het werk gaat ook over de momenten wanneer je als mens even onderdeel bent van de natuur; als je net de wind in je nek voelt, of als de regendruppels over je gezicht rollen.

Stil, 2022, 112cm x 94cm, Stil 2, 2022, 145cm x 125cm
Glassmelttechniek, glas in lood, en gecorrodeerd staal.

ENGĀ Although as humans we sometimes seem to think we stand above nature, nature shows us she is in control in many ways; sometimes subtly, with amazingly colorful fungi and moulds, sometimes provocatively, with hurricanes and floods. Still is based on the grand forces of nature, on the patterns and movements that simply continue to exist when man is long gone. But the work is also about the moments when we as human beings are briefly part of nature; when you feel the wind on your neck, or when the raindrops roll down your face.

Still, 2022, 112cm x 94cm, Still 2, 2022, 145cm x 125cm
Glass melting technique, stained glass, and corroded steel.