Eeuwig (Eternal)

NL Een voorbeeld van de natuur die ik rondom de Sint-Joriskerk wilde uitlichten zijn de honingraadkoraal fossielen die je kunt vinden in natuurstenen stoepranden en ook in de vloer van de Sint-Joriskerk. Het zijn subtiele en kleine sporen van organismen die enerzijds verwijzen naar leven van honderd miljoen jaar terug, maar tegelijkertijd ook laten zien hoe krachtig en toekomstbestendig natuurlijke organismen zijn. Wat zal er van ons nog terug te vinden zijn over honderdmiljoen jaar?

2022, 56 x 59cm.
Glassmelttechniek, glas in lood en aluminium.

ENG An example of nature that I wanted to highlight around St. George’s Church are the honeycomb coral fossils that can be found in natural stone curbs and also in the floor of St. George’s Church. They are subtle and small traces of organisms that on the one hand refer to life a hundred million years ago, but at the same time also show how powerful and future-proof natural organisms are. What will still be found of us a hundred million years from now?

2022, 56 x 59cm.
Glass melting technique, stained glass and aluminum.

NL Eeuwig is een werk dat onderdeel is van de site-specific installatie genaamd Symbiose gemaakt voor de expositie Nectar, Art en Urban Nature in de Sint Joriskerk te Amersfoort georganiseerd door Galerie de Ploegh.

ENGĀ Eternal is a work that is part of the site-specific installation called Symbiosis made for the exhibition Nectar, Art and Urban Nature in the St. George’s Church in Amersfoort organized by Galerie de Ploegh.