Groei (Growth)

NL De glooiingen in de bladachtige, hersenachtige structuren kunnen veel kleuren aannemen. Het lijkt alsof ze groeien terwijl je naar ze kijkt. Ze worden niet vaak bekeken maar ze zitten er wel. In hun midden zitten vaak een soort cel-achtige, bel-achtige vormen. Ze leven zelfs hoog in de bergen of in de woestijn. Hoe lang leven we al naast ze, zonder dat we ze zien?
Groei is een installatie bestaande uit drie kleine werken die hun inspiratie vinden in korstmossen. Deze drie werken tonen een zoektocht naar kleur en een middenweg tussen representatie en vervreemding.
2023,
Groei 1 ; 48cm x 40cm.
Groei 2 ; 30cm x 28,5cm.
Groei 3; 40cm x 43cm.
Glassmelttechniek

ENG The undulations in the leaf-like, brain-like structures can take on many colors. They seem to be growing while you are looking at them. They are not often observed but they are there. In their centers they often have cell-like, bubble-like shapes. They even live high up in the mountains or in the desert. How long have we lived next to them without seeing them?
Growth is an installation consisting of three small works that find their inspiration in lichens. These three works show a research in color and a middle ground between representation and estrangement.
2023,
Growth 1 ; 48cm x 40cm.
Growth 2 ; 30cm x 28.5cm.
Growth 3 ; 40cm x 43cm.
Glass fusion technique