Work

What's Happening

Curruntly

  • 6th of April – 23th of June Devo(lu)tion duo show with Marcos Kueh, Brutus Rotterdam
    Webpage Brutus

     

    2024


2022

2021

Emmy van de Grift

NL Emmy van de Grift maakt kleurrijke werken van glas in lood, geïnspireerd door verschillende structuren en processen in de natuur. De manier waarop licht door het glas schijnt, verandert door de dag heen en creëert een spel van kleur, licht en schaduw. Dit beïnvloedt niet alleen het werk, maar ook de sfeer van de hele ruimte.

Voor Stil en Stil 2 haalt Van de Grift diens inspiratie uit fungi. Als onderdeel van de natuurlijke cyclus maken schimmels en zwammen de cirkel rond tussen dood en nieuwe energie, van avond naar dag. Ze zijn verbazingwekkend in hun netwerken en kleuren, iets wat Van de Grift in lood probeert te vangen in de glasbewerking en kleurencombinaties. De aandachtige kijker ziet lichte reliëfs, een glasfusing van poeders en uitgesneden stukken glas in combinatie met verschillende pigmenten.

Van de Grift maakt kunst vanuit een drang om de kleine schoonheden aan de randen van ons blikveld uit te lichten. Die hoopt verwondering te brengen over de structuren, processen en organismen waar we vaak aan voorbijlopen. We bevinden ons in een systeem waar alles effect heeft op het volgende, ogenschijnlijk perfect op elkaar afgestemd. Met de glaskunst legt Van de Grift momenten vast waar de scheidingslijn tussen mens en natuur even niet meer te voelen is.

BIO
Emmy van de Grift is in 2021 afgestudeerd aan de HKU. Die heeft onder andere geëxposeerd in Museum de Fundatie, de Sint Joriskerk in Amersfoort, Dutch Design Week en de Social Impact Factory.

ENG Emmy van de Grift creates colorful artworks of stained glass, inspired by different structures and processes in nature. The way light shines through the glass changes throughout the day, creating a play of color, light and shadow. This affects not only the work, but also the atmosphere of the entire space.
For Still and Still 2, Van de Grift takes their inspiration from fungi. As part of the natural cycle, fungi complete the circle between death and new energy, like from the evening to a new day. They are amazing in their networks and colors, something Van de Grift tries to capture in the stained glass processing and the color combinations. The attentive viewer sees light reliefs, a glass fusing of powders and cut pieces of glass combined with different pigments.
Van de Grift makes art from an urge to highlight the small beauties at the edges of our field of vision. They hope to bring wonder to the structures, processes and organisms we often pass by. We find ourselves in a system where everything affects the next, seemingly perfectly coordinated. With the glass art, Van de Grift captures moments where the dividing line between man and nature is momentarily imperceptible.

BIO
Emmy van de Grift graduated in 2021 from the HKU. Emmy has exhibited at Museum de Fundatie, the Sint Joriskerk in Amersfoort, Dutch Design Week and the Social Impact Factory, among others.